Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.apparatus.com.pl („Sklep”) oraz zawierania umów sprzedaży, ich warunki oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy.
 2. Sklep jest prowadzony przez prowadzi APPARATUS s.c. Elżbieta Rokita, Marek Rokita (zwana dalej „APPARATUS”) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 72 A, 53-230 Wrocław, REGON 020889185, NIP 894 296 29 73., zwaną w dalszej części Regulaminu „APPARATUS”.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 Produkty

 1. Produkty aktualnie sprzedawane w Sklepie mają status „dostępny”. Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego są wytwarzane po złożeniu i opłaceniu przez Kupującego zamówienia.
 2. APPARATUS zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
 3. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają w sobie kosztów przesyłki.

 Składanie zamówień

 1. APPARATUS realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przeglądanie towarów dostępnych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 3. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 4. W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, wypełnienie w wyświetlonym formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
 6. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Sklepu, w celu dokonania modyfikacji zamówienia należy skontaktować się z APPARATUS podając numer zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie APPARATUS oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 8. 8.        W celu złożenia zamówienia na towary mające cenę 0 PLN należy skontaktować się z APPARATUS przez e-mail: biuro@apparatus.com.pl, lub Tel. 71 339 03 10

 Formy płatności

 1. Płatność za zamówiony w Sklepie może nastąpić:
 2. za pobraniem przy odbiorze towaru,
 3. przelewem na konto APPARATUS przy składaniu zamówienia,
 4. przelewem online
 5. kartą płatniczą: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON, MAESTRO
 6. Płatności ratalne ALIOR BANK
 7. gotówką przy odbiorze osobistym towaru.
 8. Każda zawarta umowa potwierdzana jest przez APPARATUS wystawieniem faktury VAT lub paragonu dołączonej do zamówionego towaru i przesyłanej wraz z zamówieniem.
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 10. Produkty dostępne w Sklepie mające cenę 0 PLN oznaczają towary, które wyceniane są indywidualnie.
 11. APPARATUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.

 

 1. Promocje i rabaty
 1. Kupujący może skorzystać z następujących ofert specjalnych obowiązujących w Sklepie:
 2. Promocje – przy produktach objętych promocją widoczne są nowe, promocyjne ceny, które obowiązują w momencie zakupu.
 3. Kupon rabatowy – kod rabatowy obniżający wartość zamówienia, naliczany w koszyku po użyciu przez Kupującego, wedle wcześniej wskazanych Kupującemu zasad.
 4. Rabat za punkty lojalnościowe – zakupy w Sklepie są premiowane punktami, które mogą zostać przekształcone przez Kupującego w kupon rabatowy dostępny dla kolejnych zamówień.
 5. Oferty specjalne nie łączą się ze sobą.

 Koszty transportu

 1. Koszt transportu zamówionych towarów o wartości nie przekraczającej 1000 zł brutto wynosi 24,60 zł brutto.
 2. Zamówienia o łącznej wartości towarów powyżej 1000 zł brutto dostarczane są bezpłatnie.

 Realizacja zamówień

 1.  Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej.
 2. Odbiór towarów w siedzibie APPARATUS jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem terminu i godziny odbioru.
 3. Towary znajdujące się na magazynie są dostarczane w terminie 3-7 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia w przypadku zapłaty przy składaniu zamówienia, lub 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą -  czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 4. Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego i towary bez dostępności magazynowej dostarczane są w terminie uzgodnionym przez APPARATUS z Kupującym.
 5. W przypadku, gdy braku dostępności magazynowej zamówionego towaru APPARATUS poinformuje o tym fakcie Kupującego w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, a także o przybliżonym terminie dostawy. Kupujący ma prawo anulowania złożonego zamówienia, jeśli wskazany termin dostawy nie jest dla niego odpowiedni. W razie anulacji zamówienia z ww. powodu APPARATUS niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.
 6. APPARATUS ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności zamówionych towarów. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany przez APPARATUS w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia przez Kupującego towarów o różnej dostępności, na wniosek Kupującego możliwe jest zrealizowanie dostawy częściowej towarów. Warunki i zgoda na realizację dostawy częściowej leżą w kompetencjach Sklepu.
 8. APPARATUS zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności tego zamówienia, o ile wątpliwości APPARATUS nie zostaną wyjaśnione w trakcie bezpośredniego kontaktu z Kupującym lub gdy kontakt z Kupującym będzie niemożliwy.

 Zwrot towaru – odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować APPARATUS s.c. Elżbieta Rokita, Marek Rokita, ul. Inżynierska 72 A, 53-230 Wrocław, adres e-mail: sklep@apparatus.com.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 71 339 03 10, wypełniając formularz kontaktowy na stronie APPARATUS lub wysyłając je na adres: APPARATUS s.c. Elżbieta Rokita, Marek Rokita, ul. Inżynierska 72 A, 53-230 Wrocław, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzorca odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. APPARATUS zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez APPARATUS) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym APPARATUS został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez APPARATUS przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. APPARATUS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia APPARATUS dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, proszę odesłać towar na adres APPARATUS s.c. Elżbieta Rokita, Marek, ul. Inżynierska 72 A, 53-230 Wrocław niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował APPARATUS o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 10. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (faktura).
 11. APPARATUS zwróci Konsumentowi koszt zwrotu rzeczy, jeśli konsument wyśle ją na adres APPARATUS w ten sam sposób jak towar został wysłany Konsumentowi. W przeciwnym razie konsument będzie ponosił koszty zwrotu rzeczy. APPARATUS nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z APPARATUS nie przysługuje w przypadku umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej.
 14. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym Kupującemu na bezpośrednie żądanie.
 15. APPARATUS zobowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad.
 16. APPARATUS odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 17. Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail o tytule „Reklamacja [nr zamówienia] na adres: biurop@apparatus.com.pl, telefonicznie pod numerem 71 339 03 10, wypełniając formularz kontaktowy na stronie APPARATUS lub wysyłając je na adres APPARATUS s.c. Elżbieta Rokita, Marek, ul. Inżynierska 72 A, 53-230 Wrocław.
 18. W zgłoszeniu niezgodności towaru z umową Kupujący powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 19. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że APPARATUS niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez APPARATUS albo APPARATUS nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 20. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez APPARATUS. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 21. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 22. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 23. APPARATUS w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Kupującego i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania w sprawie zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli APPARATUS nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 24. Zwrot kosztów wysyłki towaru do Kupującego i jego odesłania przez Kupującego w pokrywa APPARATUS.
 25. APPARATUS odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 26. Kupujący niebędący Konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 1. Reklamacje

 Ochrona danych osobowych

 1. APPARATUS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez APPARATUS oraz podmioty, którym APPARATUS zleca czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej z Kupującym.
 2. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany lub poprawiania oraz do zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 3. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że są jego danymi osobowymi.
 4. APPARATUS przetwarza udostępnione przez Kupującego dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów zawartych z Kupującym poprzez Sklep.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego może uniemożliwić dokonanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej sklep.apparatus.com.pl w zakładce Polityka Prywatności.
 7. APPARATUS stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa akapit Cookies zamieszczony na stronie internetowej sklep.apparatus.com.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 Dane kontaktowe

 1. Klienci mogą kontaktować się z APPARATUS za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklep.apparatus.com.pl, telefonicznie pod numerem 71 339 03 10 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@apparatus.com.pl.
 2. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej sklep.apparatus.com.pl w zakładce „Kontakt”.

 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z APPARATUS.
 2. Zaznaczenie opcji […] oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu, a także rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu i umowy zawartej z APPARATUS. Brak zaznaczenia opcji […] powoduje niemożliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym APPARATUS.
 3. Na żądanie Kupującego APPARATUS jest zobowiązany do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu lub umowy.
 4. APPARATUS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych czy technicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień jego poprzedniej wersji.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 7. Wszelkie spory wynikające z pomiędzy APPARATUS a Kupującym będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej.
 8. Kupujący będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do pozasądowego trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj, www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci / Instytucje Konsumenckie/ Rozstrzyganie sporów konsumenckich.  
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

 

 

 

Załącznik numer 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

APPARATUS s.c. Elżbieta Rokita, Marek,

ul. Inżynierska 72 A,

53-230 Wrocław 

biuro@apparatus.com.pl

Tel. 71 339 03 10

 

 Ja/My(*) ______________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy _______________________________________________________________________________________________.

Data zawarcia umowy to _______________________ , data odbioru towaru to _______________,Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _______________________ ,

Adres konsumenta(-ów) _______________________ ,

_______________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data _______________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Produkt dnia
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl